Republika ng Pilipinas

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

Komisyon sa regulasyon ng mga Propesyon

PROFESSIONAL REGULATION COMMISSION

Lupon ng Panggagamot

BOARD OF MEDICINE

Dapat malaman ng lahat na si

BE IT KNOWN THAT

MARIA CRISTINA A. PUYAT

Na nakatupad sa lahat ng mga pangangailangang iniatas ng batas Republika Blg.2382, at ng mga tuntunin

At mga Alituntunin ng Lupon, ngayon ay tinala na may karapatang gumanap bilang isang

Manggagamot

PHYSICIAN

Na may kapangyarihang humawak ng naturang titulo, lakip ang kaukulang mga karapatan at pribilehiyo, sa bisa

Ng pahintulot ng Republika ng Pilipinas.

Katunayan nito. Alinsunod sa mga tadhana ng atas ng Pangulo Blg. 223. Taglay ng sagisag ng Lupon,

ang Katibayan Blg. 74355, ay ipinagkakaloob sa kanya sa Maynila, ngayon ika- 6 araw ng Enero

taon ng ating Panginoon labinsiyam na raan at siyamnaput dalawa.


Services

 

Aesthetic Services

ASCI Services